Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Brak aktualnych naborów. 

 

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach: styczeń 2018 r.

POIiŚ, 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu: maj 2018  

POIiŚ, 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, maj 2018

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Województwa Świętokrzyskiego, działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 30 czerwca - 29 grudnia 2017

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Województwa Podkarpackiego, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych: lipiec 2018 

RPO Województwa Małopolskiego, działanie 4.2. "Eko-przedsiębiorstwa": maj 2018

RPO Województwa  Śląskiego 4.4. Wysokosprawna kogeneracja: grudzień 2018 r

RPO Województwa Lubelskie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw: kwietniu 2018 r. 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe oraz do śledzenia strony głównej: a1europe.pl!