Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ, działanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej: 31 lipiec 2017 - 29 wrzesień 2017, fiszka

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Brak planowanych naborów. 

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Województwa Świętokrzyskiego, działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 30 czerwca - 29 grudnia 2017

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Województwa Podkarpackiego, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych: IV kwartał 2017 

RPO Województwa Małopolskiego, działanie 4.2. "Eko-przedsiębiorstwa" IV kwartał 2017

RPO Województwa Świętokrzyskiego, działanie 3.2  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach IV kwartał 2017 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe oraz do śledzenia strony głównej: a1europe.pl!